Один день из жизни курсанта Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

Спеціальності та освітні програми ІПСА

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
122 Комп’ютерні науки    

– Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

СП

– Системи і методи штучного інтелекту

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

– Комп’ютерні науки

ОНП доктора філософії

ММСА, СП

124 Системний аналіз    

– Системний аналіз і управління

ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

– Системний аналіз фінансового ринку

ОНП магістра, ОПП магістра

ММСА

– Системний аналіз

ОНП доктора філософії

ММСА

Программы обучения

Безопасность и военное дело

Факультет платных образовательных услуг специалитетПожарная безопасность 81 000 р. за год

 • Обязательно:
 • Русский язык
 • Математика
 • Физика

В избранное Институт заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации специалитетПожарная безопасность 80 бюджетных мест 45 000 р. за год

 • Обязательно:
 • Русский язык
 • Математика
 • Физика

В избранное Факультет пожарной безопасности специалитетПожарная безопасность 100 бюджетных мест

 • Обязательно:
 • Русский язык
 • Математика
 • Физика
 • Математика
 • Физическая подготовка

В избранное

Политика и общество

Факультет платных образовательных услуг бакалавриатГосударственное и муниципальное управление от 38 000 р. за год

 • Обязательно:
 • Обществознание
 • Русский язык
 • Математика

В избранное Институт заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации бакалавриатГосударственное и муниципальное управление 38 000 р. за год

 • Обязательно:
 • Обществознание
 • Русский язык
 • Математика

В избранное

Природопользование и экология

Факультет платных образовательных услуг бакалавриатТехносферная безопасность 75 000 р. за год

 • Обязательно:
 • Русский язык
 • Математика
 • Физика

В избранное Факультет техносферной безопасности бакалавриатТехносферная безопасность 80 бюджетных мест

 • Обязательно:
 • Русский язык
 • Математика
 • Физика
 • Математика
 • Физическая подготовка

В избранное

С какими ЕГЭ можно поступить

 • Математика
 • Русский язык
 • Физика

5 программ

 • Математика
 • Русский язык
 • Обществознание

2 программы

Лицензии и официальные документы

 • Лицензия №</dt>90Л01 0008262 рег. № 1276</dd></dl>
 • Дата выдачи</dt>12.02.2015</dd></dl>
 • Аккредитация №</dt>90А01 0001914 рег. № 1850</dd></dl>
 • Дата выдачи</dt> 13.04.2016</dd></dl>

Підрозділи Інституту прикладного системного аналiзу

 • Факультет системних досліджень
 • Відділ курсової підготовки – ФКП, про курси
 • Факультет другої вищої та післядипломної освіти ІПСА – ФДВтаПО
 • Підготовчі курси

Інститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це пов’язано з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва – “кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури” (до 1985 року), нова назва – “кафедра системного проектування”) разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

ІПСА готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Сайт для абитуриентов и студентов
Добавить комментарий